handdator

Visa fullständig version : Trafiksäkerhet.Jbacklun
2019-06-24, 00:14
Jag skulle vilja att SMC arbetade för att förbjuda lagning av asfalt med oljegrus som är en direkt livsfara för motorcyklister.
Talar av egen erfarenhet när jag nu I helgen körde mellan trensum_Åryd I Karlshamns kommun.
Jag kom I en kurva I 70km där det var lagat med detta grus och höll på att köra vägen.
Det fanns ej några varningsskyltar uppsatta för slirig väg.::mad:

jan-olovj
2019-06-24, 10:03
Precis som vanligt då.

HkanB
2019-06-24, 17:19
Jag skulle vilja att SMC arbetade för att förbjuda lagning av asfalt med oljegrus som är en direkt livsfara för motorcyklister.
Talar av egen erfarenhet när jag nu I helgen körde mellan trensum_Åryd I Karlshamns kommun.
Jag kom I en kurva I 70km där det var lagat med detta grus och höll på att köra vägen.
Det fanns ej några varningsskyltar uppsatta för slirig väg.::mad:
Det finns tyvärr ett flertal trådar i ämnet.

Anmäl detta till Trafikverket var gång du råkar ut för det.

Maria Nordqvist
2019-06-25, 06:44
Tyvärr räcker det inte att oskyddade trafikanter dödas och skadas. Inte heller att mängder av fordon skadas. Det är Trafikverket som bestämmer beläggningsmetod och deras entreprenörer som gör jobbet. Och som kontrollerar sig själva.
Vi deltar i ett projekt som samlar in olyckor och tillbud pga vägarbeten. Fyll i detta och bidra till att beskriva konsekvenserna av denna typ av beläggning.https://www.svmc.se/smc/SMCs-arbete--fragor/Infrastruktur/Anmal-olyckor-och-tillbud-i-samband-med-vagarbeten-till-databas/