handdator

Visa fullständig version : MC och moped exkluderas i vägutformningsmcrobot
2019-02-06, 12:29
Alla som kör motorcykel i Sverige är väl medvetna om att vägmiljön är utformad utifrån dem som kör personbil. Det är denna utgångspunkt som gör att vägräcken ser ut som de gör, att vägräcken är installerade direkt i vägkant, att vägräcken ersätter förlåtande sidoområden, att cirkulationsplatser förses med föremål som ökar skaderisker och så vidare. Att förändra det regelverk som styr vägar och...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/MC-och-moped-exkluderas-i-vagutformning/