handdator

Visa fullständig version : Enkät om service och reparationer av MCsmcrobot
2018-12-14, 11:05
Hjälp oss att få veta mer om hur svenska MC-ägare tar hand om sina motorcyklar då det gäller service. Svara på enkäten så får hela MC-branschen veta mer om hur MC-ägarna själva ser på detta. Enkäten kan besvaras av alla MC-ägare, oavsett hur länge du ägt din MC och hur gammal den är. Enkäten kommer att vara öppen till och med 24 december. Resultatet presenteras i MC-Folket som kommer ut i janua...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Enkat-om-service-och-reparationer-av-MC1/

gundj
2018-12-14, 11:06
Oduglig enkät.
Trots att man kryssar i att jag servar själv så kommer frågor om verkstaden som senast servade.
Hade vi inte den här debatten nyligen?

Maria Nordqvist
2018-12-17, 07:22
Jo. Vi kommer att göra den enkät varje år. Nästa gång ska detta göras om men inte nu.

Moje_VS1400
2018-12-18, 22:49
Enkäten kan alltså bara besvaras av de som lämnar in sin hoj på verkstad eftersom fråga 11 (hur långt är det till verkstaden) är tvingande att svara på och alternativet att inte verkstadsserva inte finns och då kommer man inte vidare.
Rekommenderar att svaren direkt dumpas, öda inte spaltutrymme i MC-folket eftersom svaren inte kan ge en riktig bild av hur "...svenska MC-ägare tar hand om sina motorcyklar då det gäller service."

Lottafia
2018-12-19, 06:24
Enkäten kan alltså bara besvaras av de som lämnar in sin hoj på verkstad eftersom fråga 11 (hur långt är det till verkstaden) är tvingande att svara på och alternativet att inte verkstadsserva inte finns och då kommer man inte vidare.
Rekommenderar att svaren direkt dumpas, öda inte spaltutrymme i MC-folket eftersom svaren inte kan ge en riktig bild av hur "...svenska MC-ägare tar hand om sina motorcyklar då det gäller service."

Jag kan bara hålla med. Det här upplägget gör att resultatet kommer att bli totalt oanvändbart, såvida man inte vill försöka bevisa att alla Sveriges motorcykelägare alltid servar hos märkesverkstaden. Detta torde varken vara i SMCs intresse, eller stärka SMCs trovärdighet.
Skippa alltså årets undersökning, och:
Gör om - Gör rätt!