handdator

Visa fullständig version : Äldre förares sjukdomar ingen extra olycksrisksmcrobot
2018-12-12, 11:12
Studien bygger på en omfattande matchning av olycksdata och sjukvårdsdata*vilket tidigare inte gjorts i detta syfte. Studiens resultat*visar på att förare med ålderstypiska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och synfunktioner inte har en hög sannolikhet att vara inblandade i olyckor. Förare med demens*har en lägre sannolikhet för att vara inblandade i olyckor*jämfört med förare utan denna diagno...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Aldre-forares-sjukdomar-ingen-extra-olycksrisk/

jan-olovj
2018-12-15, 19:04
Dom mesta av oss har nog vett o insikt att sluta i tid även närstående påverkar säkert resultatet.

Alexander76
2018-12-16, 07:41
I påståendet "Förare med demens har en lägre sannolikhet för att vara inblandade i olyckor jämfört med förare utan denna diagnos." kanske det är värt att byta ordet "förare" mot "ägare" eftersom det kan tolkas som att dementa förare är inblandade i färre olyckor när de faktiskt är ute i och kör i trafiken (det vore nåt!)