handdator

Visa fullständig version : November 25th 2018 - A coffee in the woods and deer!Francescoinviaggio.it
2018-11-27, 11:54
SVERIGE ON THE ROAD
November 25th 2018 - A coffee in the woods and deer!
All the photos here https://goo.gl/N9XzQ4

VIDEO https://www.facebook.com/Francescoinviaggio.it/videos/10156708686794043/

The temperature has dropped significantly compared to the past few days but the desire for a walk in motion is felt. The thermometer marks 2 degrees when I leave the bike from the garage. I head towards Degerberga. I do not have a precise path, but I really want wood, so I follow the long dirt roads that cross some nature reserves. Trees have largely lost their foliage but the undergrowth is still green. I stop often along the way for some photos. Today is my lucky day. I meet several deer groups on the edge of the woods or in the trees several times, even one crosses the street a few meters. It is always a great emotion to watch these animals in their natural environment. Near Degeberga I stop at the edge of a small pond. Unexpectedly the sun comes out and it is really good despite the temperature being one degree. I take this opportunity to eat a sandwich and make me a good coffee. How wonderful to sip coffee in absolute silence with this splendid panorama. It's time to return home. See you next time.http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5903.JPG

http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5872.JPG

http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5880.JPG

http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5884.JPG

http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5886.JPG

http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5893.JPG

http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5897.JPG

http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5906.JPG

Francescoinviaggio.it
2018-11-27, 11:58
http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5907.JPG

http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5910.JPG

http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5930.JPG

http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5931.JPG

http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5947.JPG

http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5952.JPG

http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5963.JPG

http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5966.JPG

Francescoinviaggio.it
2018-11-27, 11:58
http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5956.JPG

http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5971.JPG

http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5975.JPG

http://www.francescoinviaggio.it/SVEZIA%20ON%20THE%20ROAD%202018/23)%2025%20Novembre%202018%20-%20Un%20caff%C3%A8%20tra%20boschi%20e%20cervi%20!/slides/DSC_5982.JPG

duoglide51
2018-11-27, 17:47
Hi nice pictures realy nice roads when you go on gravel,i have ride harleys for almost 28years and now i have sold it and now i am waiting for my Triumph Tiger 1200 ,so maybe i see you on the backroads [emoji106]


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Lottafia
2018-11-28, 01:24
Som vanligt vackra bilder, och de berättar ju en del. Synd bara att jag inte förstår texten.

Francescoinviaggio.it
2018-11-28, 09:30
Som vanligt vackra bilder, och de berättar ju en del. Synd bara att jag inte förstår texten.

använd google translate ;)

Lottafia
2018-11-28, 23:36
använd google translate ;)

Det skräpet slutade jag försöka använda för mer än 10 år sedan. Det blev ju ändå aldrig någonting begripligt av de maskinöversättningarna.

Triumph int
2018-12-06, 20:46
Temperaturen har sjunkit avsevärt jämfört med de senaste dagarna men önskan om en gång i rörelse känns. Termometern markerar 2 grader när jag lämnar cykeln från garaget. Jag går mot Degerberga. Jag har ingen exakt väg, men jag vill verkligen ha trä, så jag följer de långa grusvägarna som passerar några naturreservat. Träd har i stor utsträckning förlorat sitt lövverk, men underväxten är fortfarande grön. Jag slutar ofta på vägen för några bilder. Idag är min lyckodag. Jag möter flera hjortgrupper på kanten av skogen eller i träden flera gånger, även en korsar gatan några meter. Det är alltid en stor känsla att titta på dessa djur i sin naturliga miljö. Nära Degeberga stoppar jag vid kanten av en liten damm. Oväntat kommer solen ut och det är riktigt bra trots att temperaturen är en grad. Jag tar tillfället i akt att äta en smörgås och göra mig en god kaffe. Hur underbart att nypa kaffe i absolut tystnad med denna fantastiska panorama. Det är dags att återvända hem. Vi ses nästa gång.

Översättningen funkar bra.