handdator

Visa fullständig version : Svensk MC-fortbildning certifieras och får europeisk kvalitetsstämpel!smcrobot
2018-11-18, 13:23
SMC School arrangerar varje år omkring 300 kurser med 15*000 deltagarplatser. Det handlar om allt från broms- och manöver på parkeringsplatser, kurvteknik på gokartbanor och storbanor samt gruskörning. SMC School har under årens lopp utbildat och fortbildat egna instruktörer och resurspersoner, utvecklat kursplaner och hela koncept och sedan översatt detta till engelska inför certifieringen. Ti...

Läs mer: https://www.svmc.se/http://news.cision.com/se/sveriges-motorcyklister/r/svensk-mc-fortbildning-certifieras-och-far-europeisk-kvalitetsstampel-,c2675856