handdator

Visa fullständig version : Halvering av MC-olyckor där föraren bromsat omkullsmcrobot
2018-11-12, 12:35
Sedan 2016 är alla motorcyklar över 126 kubik som säljs i Europa utrustade med låsningsfria bromsar, ABS. Mängder av studier har gjorts om effekterna av ABS på motorcyklar. En uppmärksammad svensk studie från 2009* visade att ABS beräknades ha en olycksreducerande effekt av 38 procent på alla olyckor med personskador på motorcykel i Sverige. Studien visade också att skadegraden i trafikolyckor...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Halvering-av-MC-olyckor-dar-foraren-bromsat-omkull-/