handdator

Visa fullständig version : Tack WIMAsmcrobot
2018-11-05, 08:35
Vill du veta mer om WIMA och bli medlem? Läs mer på hemsidan.* SMC Rättsfond är en fond där SMCs medlemmar kan ansöka om bidrag till rättskostnader i frågor som är principiellt intressanta för SMCs medlemmar och som inte ersätts på annat sätt.* Ett stort tack WIMA för bidraget som kommer att användas till viktiga frågor för Sveriges motorcyklister.*

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Tack-WIMA/