handdator

Visa fullständig version : Död åt debatten!OH-
2007-08-05, 21:47
Utdrag ur forumreglerna (tack till den som grävde upp dom i en urartad tråd):

"SMC specifika regler

Medlemmar på forumet skall följa regler uppsatta av SMC för trevnad och minskning av spridande av felaktig information.

- Ifrågasättande frågor rörande hur SMC bedrivs, tas upp direkt med SMC genom telefon eller email. Forumet är ej till för sådana diskussioner."

Fantastiskt! Här har vi ett forum där medlemmarna (om dom vågar) kan diskutera viktiga SMC-frågor. Men om man envisas med det så kan vårt kära kansli, styrelse eller forumets moderatorer (som säkert har kansliets/styrelsens förtroende) helt enkelt slänga ut medlemmen från forumet. Behändigt och bra i en organisation där den enskilde medlemmens enda "makt" ligger i att vara besvärlig på årsmötet.

Nu tänker ju jag vara kvar här så för att inte bli portad så överlämnar jag ämnet till debatt bland andra "förstagångsförbrytare". Se bara till att ni inte begår en annan dössynd:

"Vid regelbrott
Om en medlem begått ett regelbrott, skall ej en tråd startas för att ifrågasätta SMC:s regler. Diskussioner rörande regelbrytningar skall tas via PM eller Email till en moderator eller till adminstratorn för SMC:s sajt."

Med andra ord - skulle dina inlägg eller nån av forumets deltagare försvinna - håll käft!

Nej - jag är inte dum i huvudet, jag förstår att det behövs regler. Men det skall gälla sånt som kan skada personer eller som skadar arbete som SMC gör på medlemmarnas uppdrag. Däremot frågor om ändrade arbetsmetoder, mål och organisation t ex måste vara öppna för debatt.
Och jag vet att här "tolereras" flera viktiga debatter som egentligen hade kunnat stängas ner enligt reglerna. Reglerna är lika fel för det.

Swedie
2007-08-07, 14:11
Vi får se över den första regeln gällande diskussioner om hur SMC bedrivs. Du har rätt i att det kan verka hindrande för att föra en diskussion, vilket såklart inte bör vara fallet. Får återkomma gällande detta.

Angående hänvisningar vid regelbrott, så är det bra att ha en regel som säger att trådar såsom "varför blev jag bannad??", som ofta har stora bokstäver, ska tas upp direkt med moderator som kan berätta mer. Det är ingen diskussion som ska tas öppet för hundratals andra att läsa.

DustRat
2008-04-03, 19:26
Utdrag ur forumreglerna
....

... Fantastiskt! Här har vi ett forum där medlemmarna (om dom vågar) kan diskutera viktiga SMC-frågor. Men om man envisas med det så kan vårt kära kansli, styrelse eller forumets moderatorer (som säkert har kansliets/styrelsens förtroende) helt enkelt slänga ut medlemmen från forumet. Behändigt och bra i en organisation där den enskilde medlemmens enda "makt" ligger i att vara besvärlig på årsmötet.
....

... jag förstår att det behövs regler. ... Reglerna är lika fel för det.


En förening med styrelse och ledningsgrupp av SMCs dimension borde våga släppa kontrollen (fastän det kan vara farligt) och låta ordet vara fritt, framför allt på sitt eget forum. Det har föreningen mycket att vinna på att.

Trenden nu är bland framgångsrika konsumentrelaterade företag att bereda plats (inte nödvändigtvis på företagets plattform) för konsumenterna att fritt diskutera deras prylar. - Att lyckas med bedriften att skapa en "buzz" (surr) bland målgruppen är idag ett effektivt sätt för företagen att sälja mer.

Om SMCs styrelse inte önskar låta medlemmarna ventilerar sina åsikter fritt eller önskar ha deras kritik framfört öppet på föreningens egen mötesplats, kan styrelsen helt enkelt besluta sig för att stänga ner mötesplatsen och skylla på något organisatoriskt. Detta är ett mer politiskt korrekt sätt än att censurera eller utestänga. Ingen :rolleyes: lär klaga speciellt högt, och diskussionen kommer ändå att föras fast på andra platser.

Reglerna måste i en demokrati vara till för att skydda det fria ordet och de individer som vågar framföra dem, inte tvärt om.

Galne Dansken
2008-04-03, 22:54
Hej - tycker oxå att vi bör se över reglerna.

MEN, styrelsen önskar i stort inte att få en sits vart det förväntas att man är aktiva på ett snabbt forum. En styrelse i en större organisation som SMC, önskar ofta att ha möjlighet att vara förberedda på frågor och diskutera noggrant i styrelselokalen innan att styrelsen ger sitt svar.

SMCs styrelse har ca. 8 möten årligen, så det ger själv att ett internetforum inte fungerar i forummets anda, dvs snabba svar under en pågående diskussion.
Sitsen blir istället att man som medlem tycker att styrelsen inte bryr sig för att svaren kommer väldig sent.

Jag har rådfört mej med övriga organisationer i den europäiska federation FEMA, om hur vore kollegor i övriga länder gör med forums och styrelser!
Alla, svarer att man inte vill ha forums. Dom som har testad, har sedan släckt ljuset i dom, för att man har haft tokiga situationer, som inyte har bidragit positivt.

Med tanke på ovanstående, ku det vara vettigt med olika forslag på en revidering..

DustRat
2008-04-04, 00:29
MEN, styrelsen önskar i stort inte att få en sits vart det förväntas att man är aktiva på ett snabbt forum. En styrelse i en större organisation som SMC, önskar ofta att ha möjlighet att vara förberedda på frågor och diskutera noggrant i styrelselokalen innan att styrelsen ger sitt svar.

Kanske är det så att styrelsen eller ledningsgruppen inte behöver ta den ohållbara uppgiften på sina axlar att ge svar på allt som skrivs, frågas, föreslås eller kritiseras här på medlemmarnas snabba mötesplats - internetforumet. Jag tror faktiskt att väldigt få forummedlemmar förväntar sig detta. Vill man som medlem ha svar på en direkt fråga som rör verksamheten är det ju bäst att personligen ringa kansliet eller sin ordförande.

Ibland är det rent av så enkelt att folk egentligen bara har behovet av att få skriva av sig sin uppfattning utan att bli "tillrättavisad" med ledningsgruppens utvalda väg. Ger man medlemmarna spelutrymme och möjligheten att ha ett fritt forum, utan att den bestämmande gruppen lägger locket på med färdiga svar, skapar detta engagemang hos medlemmarna (och nytt engagemang innebär nytt blod som är så viktigt inom föreningsvärlden).

Det är med detta jag menar att moderna framgångsrika föreningar och företag måste våga låta sina medlemmar eller kunder ta makten att få tycka, känna, kritisera, engagera och inspirera varandra med egna uppfattningar utan att bli tillrättavisade med färdiga svar och lösningar från ledningsgruppen. Hämmande tillrättavisningar leder i värsta fall till ett minskat engagemang och i vissa fall censur.

Visionen vore att om en idé tillåts födas och mogna fritt på internetforumet, sprids kanske idén så småningom till korridorerna där motorcyklisterna träffas för att slutligen hamna som en genomtänkt och önskad motion på årsmötet. Större engagemang borde generera fler besökare både på årsmötena och kanske rent av ett större medlemsregistret.