handdator

Visa fullständig version : Lyssna på den trafiksäkerhetspolitiska debattensmcrobot
2018-04-03, 11:46
Talarna i debatten är ledamöter i riksdagens Trafikutskott.* De partier som hade motioner gällande motorcyklister och räcken var kd, m och sd.* I stort sett alla ledamöter lyfte frågan om motorcyklisternas säkerhet och Nollvisionen. Partierna är rörande överens om att Nollvisionen gäller för samtliga trafikanter. Sedan skiljer man sig åt då det gäller vad som behöver göras och hur det ska gå...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Lyssna-pa-den-trafiksakerhetspolitiska-debatten/