handdator

Visa fullständig version : Bussfilsfråga blev bordlagd!smcrobot
2017-11-21, 10:35
Här kan du läsa det dåligt underbyggda förslaget från tjänstemännen på Trafikkontoret om att inte låta MC köra i bussfil. SMC:s kansli har tillsammans med Jan Rickardsson, ordförande i SMC Västra Götaland, gått igenom förslaget och därefter tagit fram ett yttrande som kommer att skickas till alla ledamöter i Trafiknämnden. Du som bor i kringkommunerna och kör motorcykel i Göteborgsområdet får...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Paverka-beslut-om-MC-i-bussfiler-i-Goteborg/

TMax500
2017-11-21, 11:25
Har skickat mail till dem och förklarat att Trafikkontoret har fel... Och att vi som kör mc har rätt.