handdator

Visa fullständig version : Remiss om Ny målstyrning för trafiksäkerhetenMaria Nordqvist
2017-10-18, 14:36
Hej Alla!
remisserna börjar strömma in i hög hastighet. Nu är det Trafikanalys redovisning av Ny målstyrning för trafiksäkerheten som ska besvaras. Så här säger Trafikanalys: denna rapport redogörs för tre frågor som inte redovisats i tidigare rapportering.
• Konsekvenser av vald definition av allvarligt skadade på väg.
• Ett slutgiltigt förslag på etappmål för omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken efter 2020.
• Förtydliga hur ett av måtten vi föreslagit för att följa upp död och skador i transportsystemet – DALY (Disability Adjusted Life Years eller Funktionsjusterade levnadsår) – kan användas.

Detta är viktigt. Svar ska vara insänt senast 12 januari. Eventuella synpunkter mailar du till mig senast 2 januari 2018.
Länk till remissen: https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_12_ny-malstyrning-for-trafiksakerheten.pdf