handdator

Visa fullständig version : Bidrag även till elmotorcyklar!Alexander76
2017-10-18, 12:46
"bidraget ska motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms, med ett maxbelopp på runt 10 000 kronor"

Härligt! Men jag undrar lite över hur ovanstående mening går ihop. 10000kr är bättre än ingenting men det är rätt lite i sammanhanget och definitivt inte i närheten av några 25%, snarare 5-10% i verkligheten.

smcrobot
2017-10-18, 13:51
Under hösten ska en förordning tas fram av regeringen om bidrag till elfordon. I förordningen kommer det att finnas bestämmelser bland annat om bidragets storlek och hur man ska ansöka. SMC förelog i yttrandet att regeringen i den kommande förordningen ska hänvisa till § 2 i Lag om Vägtrafikdefinitioner, LDEF (SFS 2001:559) och de mopeder och motorcyklar som uppfyller de krav som ska ställas fö...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Bidrag-aven-till-elmotorcyklar/