handdator

Visa fullständig version : MC vinnare i mobilitetstester i Europa!smcrobot
2017-10-10, 12:30
Över 70 procent av Europas befolkning lever i en tätort och siffran väntas stiga till över 80 procent. Det leder till ökad trängsel, sämre luft, parkeringsproblem och försämrad livskvalité. Många har behov av att färdas i ett eget fordon till och från arbetet. Ett sätt att minska köerna är att stimulera och uppmuntra användningen avtvåhjulingar, det vill säga motorcykel, moped och cykel iställe...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/MC-vinnare-i-mobilitetstester-i-Europa/