handdator

Visa fullständig version : Ingen fördubbling av fordonsskatten för MCsmcrobot
2017-09-04, 14:53
I utredningen till nytt bonus-malus system för fordonsskatt ville man först jämställa motorcykel med bilar, lätta bussar och lätta lastbilar som väger under 3,5 ton. SMC påtalade i flera remissvar att det finns inga likheter i vikt och vägslitage mellan en motorcykel som väger 200 kilo och ett fordon som väger flera ton. Motorcyklar körs väldigt lite jämfört med andra fordon. Utredaren förklara...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Ingen-fordubbling-av-fordonsskatten-for-MC/