handdator

Visa fullständig version : Återkallelser under julichalle
2017-08-01, 08:32
Läs mer: http://www.svmc.se/BMW%20-%20R1200GS,%20R1200GS%20Adventure,%20produced%20be tween%2022%20August%202013%20and%2019%20June%20201 7,%20type-approval%20numbers:%20e1*2002/24*0584,%20e1*168/2013*00006%20Types:%20R12W,%201G12

Länken funkar inte! :

Server Error in '/' Application.
A potentially dangerous Request.Path value was detected from the client (:).
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Web.HttpException: A potentially dangerous Request.Path value was detected from the client (:).

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:


[HttpException (0x80004005): A potentially dangerous Request.Path value was detected from the client (:).]
System.Web.HttpRequest.ValidateInputIfRequiredByCo nfig() +12377643
System.Web.PipelineStepManager.ValidateHelper(Http Context context) +166


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.0.30319.36392

smcrobot
2017-08-01, 08:49
Läs mer: http://www.svmc.se/BMW%20-%20R1200GS,%20R1200GS%20Adventure,%20produced%20be tween%2022%20August%202013%20and%2019%20June%20201 7,%20type-approval%20numbers:%20e1*2002/24*0584,%20e1*168/2013*00006%20Types:%20R12W,%201G12

Assar
2017-08-01, 12:42
http://www.svmc.se/smc/SMCs-arbete--fragor/Motorcykeln/Aterkallelser/

Maria Nordqvist
2017-08-01, 14:40
Något spökar med hemsidan. Vet ej vad som är felet som gör att detta felmeddelande dyker upp.

challe
2017-08-01, 16:01
Något spökar med hemsidan. Vet ej vad som är felet som gör att detta felmeddelande dyker upp.

Ja, märkligt att mitt inlägg om felmeddelandet "körde om" originalinlägget och hamnade först.