handdator

Visa fullständig version : Remiss om försöksverksamhet för autonoma fordonMaria Nordqvist
2017-07-04, 14:47
Hittade en remiss på Transportstyrelsens hemsida. Svar ska vara inskickat 23 augusti. Synpunkter tas tacksamt emot senast 15 augusti.
http://transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/remiss-av-transportstyrelsens-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-tillstand-att-bedriva-forsok-med-sjalvkorande-fordon/

Bob Sweden
2017-07-07, 12:47
Hittade en remiss på Transportstyrelsens hemsida. Svar ska vara inskickat 23 augusti. Synpunkter tas tacksamt emot senast 15 augusti.
http://transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/remiss-av-transportstyrelsens-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-tillstand-att-bedriva-forsok-med-sjalvkorande-fordon/

Summering:
Svagt, mycket svagt förslag.
Det är som jag ser det en ren eftergift till de företag som utvecklar systemen och har INGET med trafiksäkerhet att göra.
Det är bara fluff, ställer inga verkliga krav. Inte egentligen.
Inget som har något värde för oss andra som vistas på vägarna iallafall.


Låt oss backa ett steg:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017309-om-forsoksverksamhet-med_sfs-2017-309Träder i kraft: 2017-07-01

Alltså redan verklighet.7 § Vid färd med ett självkörande fordon ska det finnas en fysisk förare i eller utanför fordonet.

Så den bil som kör om dig kanske övervakas från en fysisk förare som befinner sig någon heeeelt annanstans...
Ja vadå, UTANFÖR fordonet är jag väl även om jag sitter i en källare i Sundsvall när bilen kör i Göteborg?

Bör formuleras:


7§ Vid färd med ett självkörande fordon ska det finnas en fysisk förare i fordonet eller i fordonets omedelbara närhet.
7§ 1. Föraren har alltid ansvar för fordonets säkra manövrering.
7§ 2. Föraren måste vid varje tidpunkt inom 2 sekunder kunna stoppa fordonets fortsatta färd (dödmansgrepp)
7§ 3. Föraren måste vid varje tidpunkt ha visuell kontakt med fordonet. Skulle denna kontakt upphöra skall fordonet stoppas.


Det krävs en FÖRARE, det är FÖRAREN som är ANSVARIG.
Föraren måste kunna INGRIPA.
Föraren måste SE fordonet.
Det är EXPERIMENTVERKSAMHET vi talar om här...
Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 11 § förordningen
(2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon och beslutar
följande allmänna råd.

(min fetning).
Allmänna RÅD?
Tvingande eller frivilligt?
Det kanske behöver förtydligas...
8 § Tillståndsinnehavaren ska till Transportstyrelsen löpande rapportera
olyckor, incidenter och andra avvikelser som kan påverka trafiksäkerheten.

Min fetning:
Det är alltså jag som UTVECKLARE som ska bedöma om det ska rapporteras eller inte.
Troligt att det kommer hända...när man har finansiärer som står och flåsar mig i nacken för att få UT produkten och börja tjäna PENGAR!!§4 10.
10. en teknisk beskrivning av de fordon som ingår i försöket,

Den information jag som "utvecklare" skickar in, är den konfidentiell eller blir den offentlig handling?
Om det är offentligt...inte tusan kommer jag att skicka in särskilt mycket då inte...


Det är en massa fina ord av typen:


§3. en beskrivning av hur försöksverksamheten ska styras och hur ansvar ska fördelas inom verksamheten,

Jaha, vad innebär det?
Hur ska detta BEDÖMAS innan man delar ut ett tillstånd, räcker det med "-Jo alltså Kalle ä ansvari" för att jag ska få tillstånd?


Försäkringar, hur är det med sådant, jag saknar lite av typen:


§999.
Fordon i prov-verksamhet omfattas inte av ersättning från ordinarie trafikförsäkringssystem då ordinarie system endast är avsett för typgodkända fordon.
Fordon i prov-verksamhet skall därför vid varje given tidpunkt hållas försäkrat för ett kunna ersätta skador på annan part.
Denna ansvarsförsäkring skall överstiga 50 000 000:-.Slutligen:
Ett anständighetskrav är väl att vi andra som vistas i trafikmiljön ska ha en chans att hålla oss undan från obemannade drönare av den här typen, alltså: Signalfärg, skyltar. Som minst.
Men å andra sidan, det snurrar runt så många SMS-styrda fordon redan i dag så det spelar väl ingen större roll antar jag. :(

Lite seriösare:
Märkning av fordonet, någon typ, möjligen typ "Övningskörning", NÅGOT som talar om för mig att det är fråga om EXPERIMENTVERKSAMHET!!
Herrejösses, det finns en uppenbar risk att det kommer fara runt fordon från alla möjliga och omöjliga hobbyverkstäder (kallas populärt "Start-Up") utan någon form av extern granskning...jag vill gärna kunna hålla mig undan iallafall...
Nej, inte många, ingen invasion, det är inte vad jag menar, men baserat på vad jag kan läsa mig fram till i berörda dokument...så ser jag inget om hur det företag som ansöker ska värderas, analyseras och senare godkännas.
Det enda jag känner mig rimligt övertygad om är att den dag det smäller, då är det, som vanligt, ingen som gjort något fel...särskilt inte från myndighets-håll...och det saknades ju uppsåt så det är ingens ansvar att något hände...

challe
2017-07-07, 16:43
Märkning av fordonet, någon typ, möjligen typ "Övningskörning", NÅGOT som talar om för mig att det är fråga om EXPERIMENTVERKSAMHET!!
Herrejösses, det finns en uppenbar risk att det kommer fara runt fordon från alla möjliga och omöjliga hobbyverkstäder (kallas populärt "Start-Up") utan någon form av extern granskning...jag vill gärna kunna hålla mig undan iallafall...
Nej, inte många, ingen invasion, det är inte vad jag menar, men baserat på vad jag kan läsa mig fram till i berörda dokument...så ser jag inget om hur det företag som ansöker ska värderas, analyseras och senare godkännas.
Det enda jag känner mig rimligt övertygad om är att den dag det smäller, då är det, som vanligt, ingen som gjort något fel...särskilt inte från myndighets-håll...och det saknades ju uppsåt så det är ingens ansvar att något hände...

Kanske man kan kräva att fordonet har registreringsskylt i avvikande färg?? Ilsket spygröna kanske?

Hampe
2017-07-08, 20:06
Så den bil som kör om dig kanske övervakas från en fysisk förare som befinner sig någon heeeelt annanstans...
Ja vadå, UTANFÖR fordonet är jag väl även om jag sitter i en källare i Sundsvall när bilen kör i Göteborg?


Ja, trafik som fjärrstyrs från just Sundsvall är ju extra suspekt... #luftfartsverket


Genomläst och genomtänkt, Böb.

Gult rotationsljus på taket till dessa zombiebilar är väl det minsta man kan begära?

Kapten Stofil
2017-07-24, 22:39
Det borde dessutom ställas krav på att utvecklingen t ex följer kraven i standarderna EN50126, EN50128 och EN50129. Dessa reglerar visserligen styrsystem för järnväg, men det finns all anledning att ställa motsvarande krav för vägtrafik. Även bilelektronik borde tvingas följa liknande krav, såvitt jag förstår finns inga som helst krav på kvaliteten i utvecklingen där, och det rör sig om lika livsfarliga fordon som tåg. DET är skrämmande

Skickat från min HUAWEI CAM-L21 via Tapatalk

Bansaie
2017-07-25, 08:05
Det borde dessutom ställas krav på att utvecklingen t ex följer kraven i standarderna EN50126, EN50128 och EN50129. Dessa reglerar visserligen styrsystem för järnväg, men det finns all anledning att ställa motsvarande krav för vägtrafik. Även bilelektronik borde tvingas följa liknande krav, såvitt jag förstår finns inga som helst krav på kvaliteten i utvecklingen där, och det rör sig om lika livsfarliga fordon som tåg. DET är skrämmande

Skickat från min HUAWEI CAM-L21 via Tapatalk

Jag adderar EN 50159, klassade som kategori 3, då bilarna även borde kunna hantera personsäkerhetsrelaterad kommunikation över öppna nätverk.

Maria Nordqvist
2017-08-22, 14:00
Tack för bra tips! Svar inskickat idag tillsammans med en bilaga. Stor hjälp från en medlem som arbetar vid Trafikverkets järnvägsavdelning. http://www.svmc.se/smc_filer/SMC%20centralt/Remissvar/2017/Remissvar%20SMCRemissvar%20Sveriges%20MotorCyklist er%20%20TSF%202017-39.pdf
Bilaga: http://www.svmc.se/smc_filer/SMC%20centralt/Remissvar/2017/Bilaga%20remissvar%20SMC.pdf

Kapten Stofil
2017-08-22, 14:41
Mycket bra! Det är oacceptabelt att det inte finns några som helst krav på tillförlitligheten hos styrsystemen i dagens motorfordon. Både inom järnväg och flyg har man högt utvecklat säkerhetsarbete, det är en fars att tala om nollvision så länge inte motsvarande görs för vägfordon.

Skickat från min HUAWEI CAM-L21 via Tapatalk

Camel
2017-08-22, 20:19
Funktionssäkerhet för autonoma fordon är ett mycket viktigt ämne. Men det stämmer inte helt att det inte finns krav. Det finns en standard för funktionssäkerhet i bilar:
ISO 26262-9:2011 (https://www.iso.org/standard/51365.html) "Road vehicles -- Functional safety -- Part 9: Automotive Safety Integrity Level (ASIL)-oriented and safety-oriented analyses"


ISO 26262 är en standard i detta sammanhang:

http://www.forumbilder.se/G99RD/iso26262.jpg


Mer finns att läsa i t.ex. Automotive Industry Approach to Functional Safety (http://safety.addalot.se/upload/2016/PDF/1-3%20Automotive%20Industry%20Approach%20to%20Functi onal%20Safety%20-%20Fredrik%20T%C3%B6rner.pdf).

Men myndigheterna verkar släpa efter.

Camel
2017-08-22, 20:43
Övriga delar i standarden ISO 26262 "Road vehicles -- Functional safety" finns här (https://www.iso.org/ics/43.040.10/x/). Skrolla ned till ISO 26262.
Standarden är tänkt att bli omfattande. Dock är inte alla delar klara.

ISO 26262-1:2011
Road vehicles -- Functional safety -- Part 1: Vocabulary

ISO/DIS 26262-1 [Under development]
Road vehicles -- Functional safety -- Part 1: Vocabulary

ISO 26262-2:2011
Road vehicles -- Functional safety -- Part 2: Management of functional safety

ISO/DIS 26262-2 [Under development]
Road vehicles -- Functional safety -- Part 2: Management of functional safety

ISO 26262-3:2011
Road vehicles -- Functional safety -- Part 3: Concept phase

ISO/DIS 26262-3 [Under development]
Road vehicles -- Functional safety -- Part 3: Concept phase

ISO 26262-4:2011
Road vehicles -- Functional safety -- Part 4: Product development at the system level

ISO/DIS 26262-4 [Under development]
Road vehicles -- Functional safety -- Part 4: Product development at the system level

ISO 26262-5:2011
Road vehicles -- Functional safety -- Part 5: Product development at the hardware level

ISO/DIS 26262-5 [Under development]
Road vehicles -- Functional safety -- Part 5: Product development at the hardware level

ISO 26262-6:2011
Road vehicles -- Functional safety -- Part 6: Product development at the software level

ISO/DIS 26262-6 [Under development]
Road vehicles -- Functional safety -- Part 6: Product development at the software level

ISO 26262-7:2011
Road vehicles -- Functional safety -- Part 7: Production and operation

ISO/DIS 26262-7 [Under development]
Road vehicles -- Functional safety -- Part 7: Production, operation, service and decommisssioning

ISO 26262-8:2011
Road vehicles -- Functional safety -- Part 8: Supporting processes

ISO/DIS 26262-8 [Under development]
Road vehicles -- Functional safety -- Part 8: Supporting processes

ISO 26262-9:2011
Road vehicles -- Functional safety -- Part 9: Automotive Safety Integrity Level (ASIL)-oriented and safety-oriented analyses

ISO/DIS 26262-9 [Under development]
Road vehicles -- Functional safety -- Part 9: Automotive safety integrity level (ASIL)-oriented and safety-oriented analyses

ISO 26262-10:2012
Road vehicles -- Functional safety -- Part 10: Guideline on ISO 26262

ISO/DIS 26262-10.2 [Under development]
Road vehicles -- Functional safety -- Part 10: Guidelines on ISO 26262

ISO/DIS 26262-11 [Under development]
Road vehicles -- Functional safety -- Part 11: Guidelines on application of ISO 26262 to semiconductors

ISO/DIS 26262-12 [Under development]
Road vehicles -- Functional safety -- Part 12: Adaptation for motorcycles

Kapten Stofil
2017-08-24, 12:08
Det är ju bra att det finns en standard. Frågan är fortfarande: finns det lagkrav på att tillverkarna följer den? Finns det instanser som verifierar efterlevnaden? Annars är den ju bara en hög med papper.

Och exemplen på bilar som skenar eller hackas tyder snarare på att tillverkarna skiter fullständigt i den.

Skickat från min HUAWEI CAM-L21 via Tapatalk

Maria Nordqvist
2017-10-19, 07:33
Nu har Transportstyrelsen beslutat att införa föreskriften om försöksverksamhet med autonoma fordon. https://transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2017/?RuleNumber=2017:92&RulePrefix=TSFS
Vad som är mer intressant är remissammanställningen som vi fick ta del av. Här finns synpunkter från ett antal olika myndigheter och organisationer. Nästan inget har beaktats utöver språkliga korrigeringar och enstaka ord.

Bob Sweden
2017-10-20, 09:58
Nu har Transportstyrelsen beslutat att införa föreskriften om försöksverksamhet med autonoma fordon. https://transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2017/?RuleNumber=2017:92&RulePrefix=TSFS
Vad som är mer intressant är remissammanställningen som vi fick ta del av. Här finns synpunkter från ett antal olika myndigheter och organisationer. Nästan inget har beaktats utöver språkliga korrigeringar och enstaka ord.

Vilket snömos.
Vissa remissinstanser har farhågor men allt viftas bort med ett "det där tar vi hand om i tillståndsgivningen"...
Den SEKRETESSBELAGDA delen av tillståndsgivningen då möjligen...?


Det MHRF påpekar om övrig trafik...det bevärdigar inte Tragikstyrelsen med ett ord...
Suck.

Lite intressant är även vilka som INTE svarat...
NTF anser tydligen frågan som totalt ovidkommande.
MRF likaså, äsch, det berör väl inte dom...
Vinnova, som väl troligen på ett eller annat sätt kommer vara inblandat i finansiering...

7987Men nu till det mera allvarliga:

SMC skrev att det är önskvärt att fordon ska märkas.
Transportstyrelsen "inget förslag lades" (hänvisande till SOU 2016:28)
7988

Stämmer det verkligen att "inget förslag lades"?
Källa: SOU 2016:28
http://www.regeringen.se/496717/contentassets/ffa493ce047a4f37ae3b74508616cab4/vagen-till-sjalvkorande-fordon-forsoksverksamhet-sou-2016_28.pdf

Sidan 9, Kapitel: Sammanfattning, stycke Tillstånd för försöksverksamhet
7992

1 kap. Allmänna bestämmelser, §7 (sidan 27)
7989

Vidare berörs frågan om märkning i samma utredning, 4.3.2 Villkor i tillståndet
7990

Och dessutom under 4.3.3 Märkning av fordon
7991


Vadå "inget förslag lades"?
Trafikstyrelsen har ALLA möjligheter i världen att, under vissa omständigheter ställa upp villkoret att testfordonet ska märkas.
Att då svara remissinstansen att "det där har redan utretts och det visade sig vara en ickefråga" tyder på något gränsande till ren dumhet...
Ibland blir jag bara så trött...