handdator

Visa fullständig version : Medlemsavgiften höjs med 100krBMW R90s
2017-04-27, 08:52
Läser i årsmötesprotokoll att avgiften för medlemskap höjs med 100kr.
Vad är bakgrunden till denna höjning?
Tycker nog att SMC ska sträva efter låg avgift men många medlemmar istället.
Dag att se över organisationen? Lätt att skaffa overheadkostnader.
/Hasse

Niklasinorr
2017-04-27, 09:25
Då föreslår jag att du fortsätter att läsa mötesprotokollet och tittar på verksamhetsberättelsen och budgeten. Då ser man snabbt att trots en slimmad organisation så gick året back.
Varje gång en politiker eller en myndighetsperson hittar på något, kommer med en "bra idé" (Obs, ironi!) eller på annat sätt hittar på saker som påverkar oss motorcyklister så måste SMC reagera. Det senaste året har det varit osedvanligt många "goda idéer" från myndighetshåll och SMC har behövt utreda, fundera, skriva och kommentera på precis allihop. Detta arbete är inte gratis och jag har mycket stor respekt för det oändliga arbete som hela kansliet med Dansken och Maria i spetsen lägger ner på det här, bara för att du och jag på ett någorlunda ostört sätt ska kunna köra våra motorcyklar även i framtiden.

När jag funderar på det som snart dyker upp i form av händelser som kommer att påverka oss både direkt och indirekt så känner åtminstone jag mig lite orolig för mitt livs stora intresse, om det ens finns möjlighet att fortsätta att utöva detta om några år.
En sak är dock säker, om inte SMC funnits och om inte SMC finns i framtiden så kommer den framtiden definitivt att vara väldigt mörk...jag tycker det här arbetet är värt varenda krona av medlemsavgiften, oavsett om den kostar en hundring till. Jag får hursomhelst tillbaka medlemsavgiften med råge på rabatten på mina mc försäkringar så egentligen kostar medlemsavgiften inte en spänn...

...och nej, jag sitter inte i någon SMC styrelse, däremot är jag väldigt intresserad av SMC:s arbete och har satt mig in i det som görs. Man måste dock se bortom en enskild sak som en höjning av en avgift. Titta på budget, verksamhet och allting som är runt omkring så får du också en helt annan förståelse...

Hampe
2017-04-27, 09:31
Japp, jag gillade båda inläggen. :D

challe
2017-04-27, 10:42
Japp, jag gillade båda inläggen. :D

Jag känner mig tvungen att gilla alla tre.

Som pensionär får man välja mellan vilka föreningar man har råd att vara med i och SMC är den klart "dyraste" av mitt dussin. Risken finns att jag med tiden tvingas avstå från medlemsskap om medlemsavgiften stiger för kraftigt. Jag tror att BMW R90S har rätt att en höjning av medlemsavgiften inte nödvändigtvis leder till signifikant bättre finanser för SMC.

Lottafia
2017-04-27, 13:33
Jupp. För min del passerades smärtgränsen där. SMC är den dyraste och oviktigaste av de föreningar jag är medlem i idag. Före senaste årsskiftet innehade den oviktigaste positionen av BMW MC-klubben så den klev jag ur. Nu blir det SMC som ryker. Jag känner att jag inte får ett dyft för de pengarna.

TMax500
2017-04-27, 13:47
Jag tycker att Niklasinorr på ett utmärkt sätt formulerade skälen till att alla hojåkare borde vara med i SMC:


......Varje gång en politiker eller en myndighetsperson hittar på något, kommer med en "bra idé" (Obs, ironi!) eller på annat sätt hittar på saker som påverkar oss motorcyklister så måste SMC reagera. Det senaste året har det varit osedvanligt många "goda idéer" från myndighetshåll och SMC har behövt utreda, fundera, skriva och kommentera på precis allihop. Detta arbete är inte gratis och jag har mycket stor respekt för det oändliga arbete som hela kansliet med Dansken och Maria i spetsen lägger ner på det här, bara för att du och jag på ett någorlunda ostört sätt ska kunna köra våra motorcyklar även i framtiden.

När jag funderar på det som snart dyker upp i form av händelser som kommer att påverka oss både direkt och indirekt så känner åtminstone jag mig lite orolig för mitt livs stora intresse, om det ens finns möjlighet att fortsätta att utöva detta om några år.

En sak är dock säker, om inte SMC funnits och om inte SMC finns i framtiden så kommer den framtiden definitivt att vara väldigt mörk...jag tycker det här arbetet är värt varenda krona av medlemsavgiften, oavsett om den kostar en hundring till. Jag får hursomhelst tillbaka medlemsavgiften med råge på rabatten på mina mc försäkringar så egentligen kostar medlemsavgiften inte en spänn......

BMW R90s
2017-04-27, 14:10
Jag var kanske lite het på gröten i mitt första inlägg.
Men saxar detta ur verksamhetsberättelsen
Det stora minusresultatet
beror på att verksamhetsåret är förlängt med 6 månader till 18 månader inför bytet till
kalenderår och därmed 6 månader extra med kostnader

CB_Tobbe
2017-04-28, 13:03
Medlemsadimistration och IT är områden som man bör se över i samband med Svemo medlemskapet. Där finns säkert en del möjligheter att använda gemensamma system. Svemo TA kan även användas för hantering av kurser m.m. efter anpassningar.

roffe_s
2017-04-28, 16:45
TS och alla övriga skribenter - Ni har all rätt att kritiskt ifrågasätta hur SMC bedriver verksamhet och om SMC verkligen producerar medlemsnytta. På årsmötet höll Jesper en mer detaljerad genomgång av de närmaste årens utmaningar och nödvändigheten av att inte stanna upp den utveckling och det internationella arbete vi deltar i. Vad vi vet enligt medlemsundersökningarna är att medlemmarna sätter det politiska arbetet och våra utbildningsinsatser som de två viktigaste insatserna för SMC.

Det är riktigt att SMC lyckats bra men nu står vi inför ett antal utmaningar. I takt med att autonoma bilar blir smartare, mer vanliga och säkrare kommer antal dödade bilister att sjunka än mer. Det innebär att andelen döda och svårt skadade motorcyklister sannolikt kommer att öka. Internationellt dör enligt Jesper fler människor i tvåhjulsrelaterade olyckor än i krig! Detta kommer att öka det internationella trycket och krav på åtgärder kommer att resas.

På hemmaplan sitter TrV och skroderar om att fortbildning är farligt på grund av en decenniegammal undersökning där en ung bilförare som tränades på halkbana kunde hamna i fler olyckor på grund av att denne nu tyckte sig kunna hantera halka... Och branschens företrädare hummar med!

En åtgärd kommer att bli fortbildning. Därför måste SMC certifiera våra utbildningar inför de europeiska tillverkarnas samarbetorgan, det ger oss än större internationell slagkraft och tystar förhoppningsvis TrV. Vidare kommer vi att behöva säkra inflytande i de forum där åtgärderna diskuteras och fastställs. Det kommer att ske internationellt, nationellt kommer vi bara att ha att acceptera och följa. Certifieringsarbetet är än så länge "billigt" men nästkommande vinter kommer vi att behöva genomföra massiva utbildningsinsatser för sjusiffriga belopp.

Vi behöver även stärka andra funktioner för att producera medlemsnytta. Vi har idag nästan inga statliga bidrag vilket i praktiken reducerat vår disponibla kassa i f t tidigare år. Det Ni ser i årsmöteshandlingarna är att styrelsen föreslagit och årsmötet beviljat en budget med miljonunderskott för 2017. Detta är en konsekvens av att vi inte vill tappa fart. För 2018 kommer ännu fler kostnader om vi ska hinna med att företräda medlemmarna på bästa vis.

Därför kommer organisationen att behöva en förstärkning av inkomsterna. Vi kan naturligtvis hoppas på bidrag från Riksidrotten, från statligt håll eller några europeiska fonder. Dock lär de inte hinna komma i sådan tid att vi hinner genomföra förändringarna och 2018 vill SMC lägga en budget som både innehåller satsningar men även är i balans.

Det enda sättet att säkerställa intäkter är att se över medlemsavgifterna. Därför valde mötet att sätta tilltro till medlemmarna och acceptera en höjning av medlemsavgiften 2018.

För övrigt var helgens bästa inlägg det sista i debatten - en gentleman som påminde oss om att vi i praktiken talade om kostnaden för drygt 7 liter bränsle när det gällde höjningen. 7 liter... :)

CB_Tobbe
2017-04-28, 19:30
Punkterna som Roffe tar upp är till stor del fasta kostnader.
Att höja medlemsavgiften kan orsaka att medlemmar väljer att gå ur smc och därmed minsta medlemsintäkterna. Det kan också försvåra rekryteringen av nya medlemmar.
Ett alternativ hade varit att bibehålla dagens medlemsavgift och försöka att rekrytera 15000-20000 nya medlemmar

vilde
2017-04-28, 19:49
..................................

För övrigt var helgens bästa inlägg det sista i debatten - en gentleman som påminde oss om att vi i praktiken talade om kostnaden för drygt 7 liter bränsle när det gällde höjningen. 7 liter... :)

Skattehöjningen som det var sådant jävla liv om kostar 10 liter bränsle. Nu får man som pensionär kanske fundera på att byta medlemskapet mot skattepengarna, eller sälja hojen och betala medlemsavgiften kanske ???????????????????????????

jan-olovj
2017-04-28, 20:18
Jupp. För min del passerades smärtgränsen där. SMC är den dyraste och oviktigaste av de föreningar jag är medlem i idag. Före senaste årsskiftet innehade den oviktigaste positionen av BMW MC-klubben så den klev jag ur. Nu blir det SMC som ryker. Jag känner att jag inte får ett dyft för de pengarna.

Va bra då slipper vi dina dumma o meningslösa inlägg.

Alexander76
2017-04-28, 20:29
Asså jag vet inte vad ni har för försäkringar men jag har inte råd att INTE vara medlem i SMC. I och med 10%-rabatten så ska du ha en bra jäkla billig försäkring om du inte ska gå plus på ett SMC-medlemsskap, en extra hundralapp eller ej.

roffe_s
2017-04-28, 20:31
Skattehöjningen som det var sådant jävla liv om kostar 10 liter bränsle. Nu får man som pensionär kanske fundera på att byta medlemskapet mot skattepengarna, eller sälja hojen och betala medlemsavgiften kanske ???????????????????????????Nej, uppriktigt sagt vill ingen av oss förringa vikten av att hålla ned kostnaderna, vi har medlemmar som satsar många tiotusentals kronor per säsong på hojar, utrustning och tillbehör likväl som de som vänder på varenda krona för att ha råd att hålla liv i sitt intresse. Vårt uppdrag är att försöka tänka på det bästa för de flesta. Medlemsnytta, helt enkelt.

En bra organisation kan ge så mycket tillbaka, som förmåner, rabatter på försäkringar samt en bra tidning, utbildning och att vi får fortsätta köra hoj på vägarna. Samtidigt får det inte kosta skjortan.

Tobbe har rätt i att det vägval vi står inför innebär ökade fasta kostnader, om vi ska kunna företräda våra medlemmar på bästa sätt. Vi har ett visst facit på medlemstapp i samband med tidigare höjningar, beloppet är ju inte plockat helt ur luften. Att kalkylera med 15 000 nya medlemmar är en vacker tanke, tyvärr är underlaget i Sverige begränsat och det är inte en säker källa till intäkt. Tror vi rätt måste vi rekrytera och besluta åtgärder idag, och då måste vi säkerställa att de människor vi engagerar eller anställer är finansierade. Det enda säkra sättet att ordna det - är tyvärr en ökning av medlemsavgiften.

Lyckas vi med allt vi föresätter oss är det mycket möjligt att vi kan hitta finansiering som ger oss möjlighet att i framtiden reducera medlemsavgiften eller att ge medlemmarna någon annan förmån. SMC är en ideell förening - ingen vinstdrivande organisation. Allt vi gör ska vara för medlemmarnas bästa och komma medlemmarna till godo.

Årsmötets hade valet att inte höja avgiften, dock hade det inneburit förlorad mark och att vi tvingats avstå från ganska nödvändiga insatser - insatser som inte kan skjutas på framtiden. Årsmötet valde att följa styrelsens förslag och vi hoppas att så många som möjligt av våra medlemmar delar den uppfattningen!

IvarS
2017-04-28, 20:48
SMC är en fantastisk organisation som alla hojåkare drar nytta av. (Medlem eller ej)
Hade ökningen varit 200.- hade nog dom flesta medlemmerna stannat kvar ändå.

Jag betalar mer än gärna en liten hundring extra för att organisationen kan driva på vidare.

Ert arbete är uppskattat av alla mc folk jag känner till iallafall.
Kämpa på

Lottafia
2017-04-29, 01:00
Asså jag vet inte vad ni har för försäkringar men jag har inte råd att INTE vara medlem i SMC. I och med 10%-rabatten så ska du ha en bra jäkla billig försäkring om du inte ska gå plus på ett SMC-medlemsskap, en extra hundralapp eller ej.

Inte en enda krona i SMC-rabatt på försäkringen. Hojen är ju nästan sprillans ny, bara 32 år och lite styvt 20.000 avverkade mil, men ändå nöjer försäkringsbolaget sig med en nästan löjligt låg premie eftersom de betraktar den som veteran... :confused: Långt under tusenlappen för helårs helförsäkring. :tummenupp

Och övriga rabatter som jag utnyttjar har jag i samma omfattning genom medlemskapet i Mercedes-Benz klubben Sverige. Där har jag dessutom tillgång till både reservdelskataloger och verkstadshandböcker direkt hos Mercedes i Stuttgart via internet. Alltså en klubb där man får rejäl valuta för medlemsavgiften...

Eftersom jag är direkt allergisk mot allt vad idrott heter, vill jag dessutom inte riskera att en enda krona av min medlemsavgift hamnar i klorna på Riksidrottsförbundet, så sammannästlandet med Svemo var redan det i stort sett skäl nog att kliva ur SMC.

Jag får nog säga att totalt sett köper jag nog hellre bensin för pengarna än låter SMC slösa bort dem på onyttigheter som riksidrottsförbundet.

CB_Tobbe
2017-04-29, 09:18
Inte en enda krona i SMC-rabatt på försäkringen. Hojen är ju nästan sprillans ny, bara 32 år och lite styvt 20.000 avverkade mil, men ändå nöjer försäkringsbolaget sig med en nästan löjligt låg premie eftersom de betraktar den som veteran... :confused: Långt under tusenlappen för helårs helförsäkring. :tummenupp

Och övriga rabatter som jag utnyttjar har jag i samma omfattning genom medlemskapet i Mercedes-Benz klubben Sverige. Där har jag dessutom tillgång till både reservdelskataloger och verkstadshandböcker direkt hos Mercedes i Stuttgart via internet. Alltså en klubb där man får rejäl valuta för medlemsavgiften...

Eftersom jag är direkt allergisk mot allt vad idrott heter, vill jag dessutom inte riskera att en enda krona av min medlemsavgift hamnar i klorna på Riksidrottsförbundet, så sammannästlandet med Svemo var redan det i stort sett skäl nog att kliva ur SMC.

Jag får nog säga att totalt sett köper jag nog hellre bensin för pengarna än låter SMC slösa bort dem på onyttigheter som riksidrottsförbundet. Att SMC numera är med i Svemo har flera orsaker.
En orsak är att Svemo (Riksidrottsförbundet ) företräder Sverige i FIM och FIM E . Den gamla ordning att Svemo har delegerat vissa funktioner på smc ( landsvägsrally m.m.) accepteras inte längre. Då låter man istället smc bli Svemo medlem och låter svenomedlemmen smc sköta verksamheten.

Ett annat område är försäkringar för funktionärer. Som medlem i riksidrottsförbuńdit är medlemmarna försäkrade. Till exempel om en medlem som kokar korv på ett rally eller en knix kurs tappar grytan med kokande vatten på sina (eller kompisens) ben och får en svår brännskada. I det fallet har den skadade medlemmen rätt till försäkringspengar från RF.

Ett rf medlemskap skapar även ökad trygghet för ideella träningsledare och instruktörer ("tränare") på kurser, vid olyckor i verksamheten.

jan-olovj
2017-04-29, 18:01
Lottafia
Det är ganska konstigt att du giter skriva på ett forum som står för en så kass förening det är bättre att du loggar ut och skippar ny inloggning, troll på forum är inget att ha skapar bara förtret, men det är troligtvis ditt syfte.

vilde
2017-05-07, 22:13
Allvarligt talat tycker jag att smc är en bra organisation som på ett bra sätt arbetar för medlemmarnas och egentligen alla motorcyklisters väl. och klubben för väldigt en bra dialog med myndigheterna.

MEN om jag förstår rätt är medlemsavgiften nu 395 kronor och alltså blir den 495 nästa år, 495 är 500 i mitt huvud, den missade femman är bara för att luras så som alla som prissätter varor gör för att det ska kännas billigare. En räkning på 500 kronor runt jul och nyår för en som lever på en dålig pension, speciellt som det är en räkning som till skillnad från de flesta andra inte måste betalas kan lätt hamna i papperskorgen om man måste prioritera. Tyvärr kan jag kanske se mig själv prioritera bort smc:s räkning nästa gång, jag säger inte att jag gör det men ju dyrare den är desto större risk är det utan tvekan.

Medlemsrabatt på försäkringen får jag genom en annan klubb, en försäkring med bättre villkor än den jag kan få genom smc.

Synd att klubbar ska sättas mot varandra genom olika försäkringspriser/vilkor, jag hade gärna skippat den andra klubben till smc:s fördel men vill inte eftersom jag då får en enligt mig sämre försäkring.

Nu blir det lite OT men jag tycker det är ganska mysko att man kan få olika försäkringskostnader och/eller villkor bara för att man är medlem i en viss klubb. Är det verkligen helt innanför lagens råmärken? Det är nästan snudd på korruption tycker jag, "-Betalar du medlemsavgift till mig snackar jag med min kompis på försäkringsbolaget så får du en bra försäkring!"

hamre
2017-05-08, 17:02
Asså jag vet inte vad ni har för försäkringar men jag har inte råd att INTE vara medlem i SMC. I och med 10%-rabatten så ska du ha en bra jäkla billig försäkring om du inte ska gå plus på ett SMC-medlemsskap, en extra hundralapp eller ej.

WOW! Jag sparar hela 20 Svenska Riksdaler på att vara SMC medlem om dom höjer med en hundring! Så jag har nog inte råd att gå ur!

IvarS
2017-05-08, 19:44
WOW! Jag sparar hela 20 Svenska Riksdaler på att vara SMC medlem om dom höjer med en hundring! Så jag har nog inte råd att gå ur!

Män det kanske gör att SMC kan driva på vidare för att mc åkarna får bättre villkår.
Mitt tips är att du sparar dina 20 Svenska Riksdaler.

roffe_s
2017-05-08, 20:06
Allvarligt talat tycker jag att smc är en bra organisation som på ett bra sätt arbetar för medlemmarnas och egentligen alla motorcyklisters väl. och klubben för väldigt en bra dialog med myndigheterna.

MEN om jag förstår rätt är medlemsavgiften nu 395 kronor och alltså blir den 495 nästa år...

...Tyvärr kan jag kanske se mig själv prioritera bort smc:s räkning nästa gång, jag säger inte att jag gör det men ju dyrare den är desto större risk är det utan tvekan.

Medlemsrabatt på försäkringen får jag genom en annan klubb, en försäkring med bättre villkor än den jag kan få genom smc.

...Nu blir det lite OT men jag tycker det är ganska mysko att man kan få olika försäkringskostnader och/eller villkor bara för att man är medlem i en viss klubb. Är det verkligen helt innanför lagens råmärken? Det är nästan snudd på korruption tycker jag, "-Betalar du medlemsavgift till mig snackar jag med min kompis på försäkringsbolaget så får du en bra försäkring!"Det var ett fint omdöme Du ger om SMC, det tror jag många av de ideella eldsjälarna och anställda tackar för! Personligen tror jag det produceras mycket medlemsnytta för de slantar vi som medlemmar sätter in i verksamheten.

Men ingen annan än Du själv ser helheten i Din egen ekonomi och skulle Du tvingas ta beslutet att inte stanna kvar som medlem på grund av den extra hundralappen per år ber jag att få beklaga och samtidigt hoppas att tiderna förändras så att Du kan komma tillbaka som medlem senare i livet. Kanske kan Du trots allt finna något gott i att verksamheten växlas upp och att utbildningarna förnyas under de kommande åren?

Ptjaa, vi lever i ett kapitalistiskt samhälle och försäkringsbolagen är fria att prioritera bland sina kunder i sina försök att identifiera de lönsamma individerna att locka. En del i det kan ju vara att koncentrera sig på t ex klubbtillhörighet, sekundära intressen eller preferenser i övrigt. Kanske tror de att kombinationen av optiker och mc-förare är bra då optiker oftast har sina synhjälpmedel up to date. Då står de dem fritt att lämna ett särskilt rabatterbjudande till medlemmarna i svenska optikerförbundet (om det nu skulle finnas).

Förmodligen så finner Svedea att medlemsskap i SMC indikerar ett djupare intresse för mc, trafiksäkerhet och -politik. Och därför anser de sig kunna erbjuda bättre villkor för medlemmarna - förutom då för de som kör sporthoj då. Och det kan vi väl inte klandra dem för? Visst kan det säkert finnas ännu bättre villkor, t ex genom en märkesförsäkring. Men för många av oss förefaller nog Svedea vara ett bra och konkurrenskraftigt alternativ.

Summa summarum så hoppas jag att Löwen o co ser till att gynna våra pensionärer inför valåret så att Du kan fortsätta vara medlem även 2018 och kommande år :)

markkak
2017-05-19, 22:53
Jag blir pensionär om 10mån,jag måste nog avstå fr medlemsskapet,kanske måste sluta med mc hobby

jan-olovj
2017-05-20, 16:28
Har du verkligen kollat, jag var väldigt orolig men det funkar fast lite koll på vad jag handlar måste jag ha, det fick jag tidigare med.