handdator

Visa fullständig version : Kör motorcykel som om du älskar livet!smcrobot
2017-03-23, 16:40
Antalet motorcyklar har nästan fördubblats sedan millennieskiftet 2000. Samtidigt har antalet omkomna och svårt skadade minskat. Den trenden vill Sveriges MotorCyklister, SMC, gärna se en fortsättning på. Här kommer de viktigaste råden från SMC för att vara säkrare i trafiken. Råden har till stor del samlats in av motorcyklisterna själva på olika forum. Självklara ordningsregler! - Sköt om din...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Kor-motorcykel-som-om-du-alskar-livet3/