handdator

Visa fullständig version : Nu är jag förbannadivan@p-1.se
2017-03-15, 06:17
Läser till min fasa att styrelsen i Väst valt att använda pengar som instruktörskåren gemensamt tjänat ihop genom sitt engagemang och slit till att gynna några få. Ledningsgrupperna för AK den gamla och den nya äskade pengar ur vår gemensamma fond för att, som det heter, åka på utvecklingsresa till Portimao i Portugal för att förkovra sig. Jag tror att dessa pengar är bortkastade och att det verkliga syftet från de inblandades sida är att gynna sig själva med våra gemensamt intjänade pengar.
DVS man gynnar enskilda med klubbens gemensamma medel istället för att låta alla som bidragit ta del av överskottet. Sånt kallas ibland korruption. Detta är inte i min värld förenligt med de demokratiska värderingar som jag tycker skall gälla för en förening. Jag påtalade detta för ordförande redan när begäran gjordes, trots det vågade styrelsen för Väst inte annat än att bifalla begäran.
Stor skam tycker jag och avslutar härmed alla mina engagemang i SMC Väst. En sådan ordning kan jag inte ställa upp på.

Ivan Wåhlström

Lelle K
2017-04-22, 14:13
Oj! Detta hade jag ingen aning om. Hade sett fram emot att få se och höra på dig på BKK den 29:e april (nästa lördag). Då förstår jag att du inte lär komma. Är detta verkligen sant? I så fall är det riktigt, riktigt illa och påminner (tyvärr) hur man i en helt annan förening jag är med i, "för sig" mot medlemmarna. Tycker nog att de som är med vid "styret" svarar på detta och gör det snarast!