handdator

Visa fullständig version : Mailutskick om hemsidasmcrobot
2017-03-13, 15:20
Svemo anslöt sig nyligen till SMC och SMC blev samtidigt medlem i Svemo. Från SMC:s håll har det stor betydelse att nu kunna företräda över 150 000 medlemmar när man arbetar på den politiska arenan - både nationellt och globalt. SMC har sedan många år haft förtroendet att företräda Svemo i det trafikpolitiska arbetet, men det nya samarbetet ger betydligt större tyngd i den politiska debatten. D...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Mailutskick-om-hemsida/

gundj
2017-03-13, 17:47
Idrottonline vet inte om problemet tydligen.
Jag mailade supporten och frågade varför jag fått ett mail med inloggning och de hänvisade till mitt medlemskap i SMC.
Märkligt att bli ansluten till en sida man inte vet om och extra märkligt att de när mailet skrivs inte anger varför man får det.
Jag mår verkligen illa av att ha förknippats med idrott.

Assar
2017-03-13, 21:57
Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Mailutskick-om-hemsida/
I samband med att vi kopplade samman systemen och SMC:s medlemsdatabas importerades till IdrottOnline skickades ett mail ut till många av våra medlemmar.
/.../
För dig som enskild medlem innebär vårt medlemskap i IdrottOnline att du nu har en inloggning till IdrottOnline där du kan ändra på dina kontaktuppgifter.
Nej, det är inte okej att ni skickat medlemmarnas personuppgifter till tredje part utan att be om samtycke först.
Jag motsätter mig starkt att ni skickar mina personuppgifter till andra organisationer eller företag. Var vänlig begär att de raderar dem. Allvarligt, alltså!

Lottafia
2017-03-13, 23:14
Nej, det är inte okej att ni skickat medlemmarnas personuppgifter till tredje part utan att be om samtycke först.
Jag motsätter mig starkt att ni skickar mina personuppgifter till andra organisationer eller företag. Var vänlig begär att de raderar dem. Allvarligt, alltså!

Det där håller jag fullständigt med om!

Idrottsrörelsen är det sista jag vill vara förknippad med. Jag har hela livet satt en ära i att inte anstränga mina muskler i onödan utan utnyttja motorer och maskiner i största möjliga utsträckning.

Det känns som att 2017 var sista året SMC får någon medlemsavgift från mig efter att jag utsatts för en så kränkande behandling.

Eftersom jag har personuppgiftsskydd i folkbokföringen ser jag extremt allvarligt på det inträffade.

Lika allvarligt sagt, alltså.

tompatompa
2017-03-14, 05:55
Även jag håller med om att det inte känns rätt!

Assar
2017-03-14, 07:57
Jag kan förstå om SMC hamnat i en "tänkte inte på det"-situation. Det är inte lätt att hålla reda på alla lagar och förordningar i en icke-kommersiell organisation som till stor del bygger på medlemmars engagemang. Men då gäller det att rätta till det som gått fel när det upptäcks.

SMC är enligt Personuppgiftslagen (PuL) "Personuppgiftsansvarig" på så sätt att de hanterar sina medlemmars personuppgifter. Det innebär att de har att följa PuL. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för PuL och på deras hemsida kan man läsa mer om vad som gäller:
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen

Här är ett klipp därifrån:

Ideella organisationer kan behandla känsliga personuppgifter utan samtycke men det gäller bara inom ramen för sin verksamhet. Om organisationen vill behandla uppgifter i en annan verksamhet eller om uppgifterna ska lämnas ut till tredje man, måste därför ett uttryckligt samtycke inhämtas från de registrerade för att behandlingen ska vara laglig.

Nästa år träder den nya EU-förordningen GDPR i kraft (General Data Protection Regulation). Den innebär ännu större skyldigheter för den personuppgiftsansvarige, samt ger den som äger sina personuppgifter ("The Data Subject") långtgående rättigheter i att styra hur uppgifterna hanteras. Kraftiga viten kan då utdömas om Personuppgiftsansvarig inte följer lagen.

jan-olovj
2017-03-14, 09:50
Jag skickade mailet som spam utan att läsa. Att SMC hade lämnat ut mitt konto var inte bra. Det är inte OK att dela ut överhuvudtaget så detta hoppas jag inte händer igen, om inte det frågas så att medlemmarna få tycka till.

Hampe
2017-03-14, 10:09
Kul att se att det finns engagemang i något ämne här inne i vart fall...

Nej men visst, integritet är viktigt these days.


Svemo, förresten...
Undrar om jag inte känner fler människor som slutat tävla på grund av Svemo, än som har börjat tack vare dem. Känns så ibland.

Hampe

roffe_s
2017-03-14, 18:50
Det blev nog en liten soppa av det här. Jag loggade in och finner att mitt namn, min adress, telefonnummer och mail förefaller vara vad som överförts - inget medlemsnummer, inga personnummer eller annan mer känslig information.

Personligen kan jag leva med det, det är inte mer än att man kan Googla fram de uppgifterna inom en minut. Men SMC ska naturligtvis nogsamt följa PUL, jag hoppas att vi inom kort får klarhet i frågan om PUL och anledningen till att uppgifterna behöver registreras i ytterligare en databas.

CB_Tobbe
2017-03-14, 20:11
Frågan om sammanslagningen har skötts dåligt av både smc och Svemo.

Det naturliga hade varit att först gå ut i båda organisationer ( smc respektive Svemo ) med information om płanerrna och startat arbetsgrupper som hade tittat på konsekvenser för en sammanslagning.

Nu har man gjort tvärtom. Besluten har fattats utan medlemsinflytande i rask takt.

Inom Svemo får vi en asymetri med en jätteklubb och många småklubbar. Det skapar problem att få ett rättvist inflytande i svemo's verksamhet
Ett problem är alla dubbelanslutna medlemmar, skall dom fortsätta med detta?
Kommer man att ha sin licens via sin lokalklubb eller via smc?
Kommer det att uppstå ett konkurans förhållande mellan lokalklubb och nationell klubb( smc)?

En komplikation är att Svemo befinner mitt i en omorganisatioń med kraftig turbolens i flera sektioner ( rr och trial).

Är det organisationerna som håller i taktpinnen ? Eller är den påtvingad från högre ort i Sverige eller FIM?
Finns det ekonomiska ,juridiska eller skattetekniska skäl till sammanslagningen, i så fall är det viktigt att detta redovisas. Det kanske inte fanns något val.

Sanna H
2017-03-15, 10:09
inget medlemsnummer, inga personnummer eller annan mer känslig organisation.

Fast för mig gick det bra att logga in med personnummer + lösenord.

roffe_s
2017-03-15, 10:16
Fast för mig gick det bra att logga in med personnummer + lösenord.
Oj, jag använde bara de inloggningsuppgifter som fanns i mailen och valde att titta på de personliga uppgifter som fanns tillgängliga för mig, för andra användare samt vad utomstående kunde se. I de två sistnämnda fallen hittade jag endast namnet. Jag vet att de som är aktiva i idrottonline i andra sammanhang uppger fler data, bland annat fick jag välja om jag loggade in mot SMC eller mot ett RR-sällskap där jag sedan många år är stödmedlem.

Jag tror mig veta att det är uppdaterad info på väg, låt oss avvakta och se om den besvarar några av våra frågor :)

Petra
2017-03-15, 14:26
Japp Roffe, du har rätt. Här kommer uppdaterad info.
Klargörande om överföring av persondata till IdrottOnline och en ursäkt till alla som oroats över detta.
http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Personuppgifter-i-IdrottOnline/

CB_Tobbe
2017-03-15, 21:25
Dom sista raderna i Jespers brev är intressanta.

Riksidrottsförbundet är uppbyggt av idrottsklubbar som är organiserade i olika specialförbund såsom fotbollsförbundet, Svemo, Skidförbundet m.fl.
Samtidigt säger Jesper att smc inte är en idrottsklubb.
I nästa stund beskrivs det i andra dokument att smc skall hålla på med diverse enklare MC sport.

När man blir medlem i Svemo då omfattas verksamheten av FIM, riksaidrottsförbundets och svemo's stadgar.

Personuppgifterna i idrottonline är bara " skitsak" i sammanhanget.

Den stora frågan är att medlemmarna och särskilt medlemmar med olika förtroende / ledar uppdrag får kännedom om dessa stadgar. Dom kommer att påverka verksamheten på olika sätt. Det är särskilt tydligt när det blir konflikter i verksamheten och någon part hänvisar till dom staðgarna..

Som riksidrottsmedlem gäller även RF's olika försäkringsskydd. Ett exempel är om en funktionär kokar korv på.ett rally eller en knix kurs och tappar grytan med hett vatten på benen.
Det finns även regler mot doping och osportsligt uppträdande

Det kommer nog att kräva ändringar av stadgar i smc. Inom Svemo krävs även mindre förändringar i t.ex NT och SR roadracing
Begreppet träning behöver förtydligas och hanteras separat från tävlingsreglementet. Det behövs ett regelverk för bankörning som är användbart på all MC verksamhet. I det regelverket behöver man definiera vad som är trafikövning respektive verksamhet som kräver minst prova på licens.

Ove 60+
2017-03-15, 22:01
Läste "IdrottO" och skickade det i spamkorgen direkt för det kunde knappast gälla mig... :p