handdator

Visa fullständig version : SMC:s inspel till Nationell Transportplansmcrobot
2017-02-24, 09:52
Utifrån infratstrukturpropositionen och kommande direktiv ska Trafikverket, i samspel med länsplaneupprättare och andra berörda aktörer, ta fram ett förslag till Nationell plan för transportsystemet för åren 2018-2029. Förslaget ska lämnats till regeringen sommaren 2017. Trafikverket har bjudit in organisationer, näringsliv, kommuner med flera att komma med inspel till planeringsarbetet. Dessa...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/SMCs-inspel-till-Nationell-Transportplan/

Bansaie
2017-02-24, 10:26
Vore ju bra om våra vägförvaltare och trafiksäkehetsorganisation även lyssnade på förslagen.

Misstänker att "not invented here" attityden fortsätter som vanligt. Tyvärr!

Maria Nordqvist
2017-02-24, 13:15
Jag har i alla fall fått svar från Trafikverkets handläggare. " Hej Maria och tack för erat inspel! Vi kommer att ta med oss detta i vårat fortsatta arbete. "

Vore ju bra om våra vägförvaltare och trafiksäkehetsorganisation även lyssnade på förslagen.

Misstänker att "not invented here" attityden fortsätter som vanligt. Tyvärr!