handdator

Visa fullständig version : Svemo och SMC lägger i nästa växelsmcrobot
2016-12-14, 10:50
Det utökade utbytet mellan organisationerna på både förar-, klubb-, arrangemangs- och ledningsnivå har fört organisationerna tätare samman och det naturliga steget med medlemskap i respektive organisationer är nu taget. Detta innebär att både SMC och Svemo får fler medlemmar och verksamheten blir större inom båda organisationerna trots att båda organisationerna fortfarande är fristående. För...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Svemo-och-SMC-lagger-i-nasta-vaxel/

CB_Tobbe
2017-01-09, 22:29
Det här samarbetet skulle behöva förklaras för medlemmarna i både "gamla" Svemo och smc betydligt mer ingående.. Ett problem är att Svemo's organisation inte är byggd för att hantera en jättestor medlemsklubb med 60000 medlemmar. Svemo 's organisation är byggd för att kunna hantera många mindre motorklubbar där medlemsantalet räknas i hundratal. Dagens stadgar och organisation passar inte när klubbstorleken varierar från 100 till 60000 medlemmar. Risken är att medlemsdemokratin inte fungerar optimalt.

Framtiden för och behovet av SMC sport är en fråga. Behövs SMC sport när hela smc är fullvärdiga medlemmar av Svemo?

Idag är många medlemmar i SMC och en lokal svemoansluten motorklubb ( t.ex. crossklubb eller RR klubb). Nu kan desśa medlemmar har sin svemo licens via smc?
Skall vi ha kvar regionala RR klubbar eller skall all klubbarrangerad rr verksamhet flyttas till SMC oçh hanteras nationellt i nära samarbete med smc schol?

Galne Dansken
2017-01-10, 12:55
Mera information vill komma i näste nummer av MC Folket.

Självfallet, kan den gemensamma anslutning till varandra ge anledning till ett antal frågor - och dessa kommer båda organisationer att jobba med och ge svar på under tiden som kommer.

Det är viktigt att veta att SMC har inte någon ambition om att konkurrera med befintliga RR - Enduro - Speedway - etc., idrotts klubbar. Ambitionen är att för RR vara en sluss in i sporten, kalla det korpen. När vi ser en förare som kom från landsvägen, och började köra i SMC Sport och sedan hoppar över i en "elite klubb" då har vi lyckats ganska bra, att freda sporten med flera förare.
Om man i SMC sedan har ideella som vill mera, tja - då¨kanske klubben kommer jobba med detta! men, det är inget mål i sig.

Om SMC Sport som en egen klubb med egen allt - ska finnas kvar, kommer man ganske givet att värdera. I princip sku verksamheten, drivas rakt av i SMC som ett eget projekt. Dock känns det för närvärande rätt att vi har just en egen klubb.

SMC har ett ständigt utvecklings potential i kraft av alla landsvägs motorcyklister, som i store delar har sitt MC intresse gemensamt med andra likasinnade. Konkurrence sporten, altså på MC är ett stort steg borta och det handler till stor del om att vinna, att bli nummer 1.
Vi kan ha anledning till att tro att vi kan utveckla olika former för ny motions idrottsligt gemenskap utan att givetvist ha till syfte att hitta vem som ska ha största pokalen. Kalla det gärna motions idrott!

SMC är kanske stället vart sådant kan utvecklas, idet man inte är låst att befintliga sporter och regler. En utveckling som även värderar har et stort värde.

Självfallet måste vi på nått sätt och vis skapa och nytta etablerade forum tillsammans och koordinera, samstämma och spåna på en framtidig gemensam utveckling till fördel för alla - så MC intresseret stimuleras och växer båda hos sporten och på landsvägen.