handdator

Visa fullständig version : Det är dags att ge något tillbaka till MC-ägarna!smcrobot
2016-11-08, 09:16
De europeiska MC-ägarna står för tre procent av intäkterna från fordonsägarna. Samtidigt utgör vi bara en procent av transporterna och står för noll procent av vägslitaget. Det gör att motorcyklisterna är den trafikantgrupp som betalar mest av alla fordonsslag i Europa i förhållande till vad man får tillbaka. De europeiska fordonsägarna betalar in betydligt mer än vad som kommer tillbaka i form...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Det-ar-dags-att-ge-nagot-tillbaka-till-MC-agarna/