handdator

Visa fullständig version : Har du kraschat en MC med ABS?smcrobot
2016-11-07, 08:18
Även om enkäten är på engelska hoppas forskarna på svar även från Sverige.* Läs mer om studien här.* Länk till enkäten.*

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Har-du-kraschat-en-MC-med-ABS/