handdator

Visa fullständig version : Motorcyklisterna saknas i vägplanenHampe
2016-09-19, 09:13
Trafikverkets arrogans vet inga gränser!

Frågan är - kan vi ta detta högre?
Kan vi följa pengarna och påpeka för EU - som är den som initierat TEN T-projektet, att Trafikverket går emot EUs intentioner?

Går vi tillbaka några år i tiden...


Stomnätet kommer enligt kommissionen bestå av sträckningar och noder av högsta strategiska och ekonomiska betydelse över hela EU. Nätet ska täcka samtliga transportmedel, omfatta intelligenta transportsystem (ITS) och annan stödjande infrastruktur. Stomnätet bör på ett mer strategiskt sätt knytas samman med central infrastruktur i tredjeländer. Stomnätet är inte avsett som ett nytt stort infrastrukturprogram, utan handlar snarare om att garantera kontinuitet för pågående projekt. Stomnätet ska knyta samman dagens prioriterade projekt till ett sammanhållet nät. (Min fetning)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/framtidens-strategi-for-de-transeuropeiska_GX06FPM97


...så ser vi tydligt att "nätet skall täcka samtliga transportmedel".

Skall Sverige ta emot EU-stöd, och låta Trafikverket göra skit av alltihopa ostraffat?


Hampe

smcrobot
2016-09-19, 10:33
Att bygga om en väg är en lång process som bland annat innehåller vägplaner där boende och andra får tycka till. Det har SMC gjort i frågan om vägplan för E6.E20, en väg där fyra motorcyklister omkommit det senaste året, samtliga i räckesolyckor. SMC har framfört atträcken som ska monteras redovisas inte på plankartorna. *Räcke ska endast monteras om det behövs som skyddsåtgärd, exempelvis när...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Motorcyklisterna-saknas-i-vagplanen/