handdator

Visa fullständig version : Inhibition begärd av Stockholms P-strategismcrobot
2016-08-17, 17:13
I begäran om inhibition begär de MC-ägare som överklagar att beslutet inte ska träda ikraft innan Förvaltningsrätten prövat ärendet. Orsaken är att det finns en uppenbar risk att en stor mängd olagliga avgifter tas ut. De som skickat in överklaganden anser att den kommunala likabehandlingsprincipen väsentligt har åsidosatts när beslutet fattades av kommunfullmäktige i Stockholms stad. Man påtal...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Inhibition-begard-av-Stockholms-P-strategi/

ingvarolsson
2016-08-18, 19:37
Begäran om inhibition inskickad!

Maria Nordqvist
2016-08-19, 06:37
Ser fram emot vad du och de andra som begärt inhibition får för svar från Förvaltningsrätten! Är det bifall kan det kanske tyda på en positiv utgång av ärendet?

ingvarolsson
2016-08-19, 14:22
Ja, det tycker jag låter som en rimlig tolkning.

Jag tycker att det i så fall måste finnas tillräcklig grund i överklagandena så att det är sannolikt att rätten bifaller dem.
Men hur stor sannolikheten behöver vara det har jag ingen uppfattning om.

Mvh,
Ingvar

Maria Nordqvist
2016-08-22, 10:41
Stockholms stad arrangerar ett möte på torsdag som jag hoppas många MC- och mopedägare deltar i!
http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Bygga--Bo/Pata-med-staden-om-cykel-och-parkering/

Maria Nordqvist
2016-08-23, 07:10
Det vore även önskvärt om några Stockholmare kunde besöka detta event i eftermiddag 16.00-18.00. Här invigs cykelgarage med buller och bång, pris 0 kronor per månad. Det finns massor av döda ytor i P-hus, fråga hur arbetet går med att ställa i ordning platser för MC/Moped klass I och vad de kommer att kosta med tanke på att cyklar står gratis i specialburar. Vad kommer MC och moped som drivs av el att betala (cykel betalar 100/månad). http://www.stockholmparkering.se/Pages/Odenplan.aspx