handdator

Visa fullständig version : SMC satsar rätt för att minska dödsolyckor på tvåhjulig MC!smcrobot
2016-08-10, 16:38
Bakom rubriken "Dödsolycka på MC" finns många förklaringar till varför de skedde. Bristande körkunskaper, övertro på sin egen förmåga, hög hastighet, andra trafikanters ouppmärksamhet, kort avstånd till framförvarande fordon, alkohol, droger, brister i vägmiljön, ovana vid fordonet, vilt och givetvis också avsaknad av körkort i kombination med flera av dessa parametrar. SMC följer olycksutveck...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Varfor-okar-dodsolyckorna-pa-tvahjulig-MC/