handdator

Visa fullständig version : Brister i säkerhet på vägarbetensmcrobot
2016-07-27, 16:08
I januari 2013 infördes nya regler och föreskrifter för arbete på väg. Syftet var att förbättra säkerheten för vägarbetare. Forskare på Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI, har nu studerat på hur de nya regelverken har implementerats och hur de påverkat roller och ansvarsfördelning samt vägarbetarnas och andras säkerhet. I rapporten påtalar man problem med att information om nya...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Brister-i-sakerhet-pa-vagarbeten/