handdator

Visa fullständig version : Dödsolyckor ökar - även på tvåhjulig MCsmcrobot
2016-07-05, 13:52
Det finns flera positiva trender för motorcyklar 2016. Antalet nyregistreringar ökar och antalet körkortstagare ökar. Tyvärr visar dock statistik från Transportstyrelsen att antalet som dödats på tvåhjulig MC ökat jämfört med tidigare år. Även om det är små siffror pekar de i fel riktning. Transportstyrelsen berättar för SMC att fördelningen av de tretton dödsolyckorna på MC var följande:...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Dodsolyckor-okar---aven-pa-tvahjulig-MC/