handdator

Visa fullständig version : P-strategin klubbades igenomHampe
2016-06-28, 13:30
"skamligt" sade Bull...H

smcrobot
2016-06-28, 15:10
Jesper Christensen, SMC, och Olle Henriksson, ordförande i SMC Stockholm fanns på plats under fullmäktigemötet där beslutet fattades. Det faktum att återremissen inte lett till några förändringar beklagades av oppositionen. - Det var en tragedi, en fars där majoritetens politiker inte svarade på frågorna som ställdes. Man rundade frågan om varför ingen utredning gjorts för MC och moped med at...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/P-strategin-klubbades-igenom/

Camel
2016-06-28, 17:27
Skämmes ta mig fan! Tyvärr blir jag inte överraskad. Det är så det är nu förtiden. Endast det som är PK gäller. Motorfordon i städer är inte PK. Man inför begräsningar till höger och vänster. Ingen tänker på de totala konsekvenserna utan endast egenintresset styr. Och det är PK idag att göra det till ett eget syfte att försvåra motorfordonstrafik i städer. I miljöns namn, amen. Oavsett vilka som läggs på offeraltaret. P-strategin som klubbades igenom kan innebära ökad miljöbelastning av flera olika skäl. Men strategin i sig är PK då den innebär försämringar för motorfordon. Därför anses det vara korrekt att ingen fullständig demokratisk beslutsordning behövs där hänsyn tas till alla intressegrupper. Därför blir jag inte överraskad. De beslutande borde skämmas ta mig fan! Men det är de beslutande inte tillräckligt kompetenta att göra. Inte i denna fråga. Inte i många andra frågor heller.