handdator

Visa fullständig version : Avslag på motioner i riksdagensmcrobot
2016-04-19, 11:36
Motioner om motorcyklar Sten Bergheden (M) uppmärksammar i motion 2015/16:112 1 att många i dag har möjlighet att utnyttja motorcykel i stället för bil. För att uppmuntra denna positiva utveckling anser motionären att man bör undersöka förutsättningarna för att ta fram en handlingsplan liksom hur en sådan plan kan omsättas i praktiken för att underlätta för motorcyklar i trafiken. I motion...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Avslag-pa-motioner-i-riksdagen/