handdator

Visa fullständig version : En sista vädjan om förnuftsmcrobot
2016-04-07, 17:03
På Facebook skapas redan protestgrupper mot P-avgifter för MC och moped klass I. SMC vill i det längsta agera enligt demokratiska spelregler, med remissvar, möten, skrivelser och nu en vädjan till lokalpolitikerna att lyssna på folket. Om nämnden ändå fattar beslut som skapar trafikkaos i Stockholm, då kommer SMC att agera som medlemmarna kräver - en manifestation för att visa MC och moped som...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/En-sista-vadjan-om-fornuft/

Hoke
2016-04-07, 18:05
Tack!